دختر مترو ، خشونت علیه زنان


۱۹ اسفند ۱۳۹۰


زنان تی وی


فیلم کوتاه دختر مترو، ابتکار یک سازمان غیردولتی هندی است که به‌سادگی خشونت علیه زنان در فرم‌های مختلف را به تصویر کشیده است.