دختر مترو ، خشونت علیه زنان


  • Dokhtar Baloch دختر بلوچ
    دختر بلوچ آرزویی ندارد. عرف و رسوم محلی بر کودکی‌اش چنان سایه‌ی سنگینی افکنده که…

۱۹ اسفند ۱۳۹۰


زنان تی وی


فیلم کوتاه دختر مترو، ابتکار یک سازمان غیردولتی هندی است که به‌سادگی خشونت علیه زنان در فرم‌های مختلف را به تصویر کشیده است.