نه به لایحه خانواده


۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱


محبوبه عباسقلی زاده


نه به لایحه خانواده

فیلم نه به لایحه خانواده یکی از اولین مستندهای محبوبه عباسقلی زاده در سال ۱۳۸۷ است. این مستند جریان شکل‌گیری کمپین گسترده جنبش زنان موسوم به نه به لایحه خانواده را روایت می‌کند. این کمپین به‌منظور  جلوگیری از طرح لایحه خانواده در مجلس در بین سال‌های ۸۶ تا ۸۷ تشکیل‌شده بود.

عباسقلی زاده همه تحولات را از همان ابتدای شکل‌گیری کمپین تعقیب می‌کند و حتی با دوربین مخفی وارد مجلس می‌شود: جایی که زنان از همه گروه‌ها در آن جمع می‌شوند تا اعتراض خود را به نمایندگان ابلاغ کنند.

مستند نه به لایحه خانواده با یاری اعضای گروه مستندسازی میدان زنان تهیه‌شده است. امتیاز این مستند این است که فیلم‌ساز و سایر دست‌اندرکاران فیلم از عاملان اصلی این کمپین هستند و روایتی از درون را شکل می‌دهند.