درباره تلوزیون اینترنتی زنان در رادیو فردا


۲۹ تیر ۱۳۹۱


زنان تی وی


امید معماریان کارشناس رسانه از نیویورک و سوده راد فعال حقوق زنان در پاریس افتتاح تلویزیون اینترنتی زنان را تحلیل می‌کنند. رویا کریمی مجد مجری برنامه صدای دیگر رادیو فردا؛ از آن‌ها پرسش‌هایی در مورد رابطه این رسانه و جنبش زنان و برنامه‌هایی که می‌تواند چنین رسانه ای را موفق کند می‌پرسد