نقد از تهران تا قاهره در نگاه ویدا حاجبی


۱۰ آبان ۱۳۹۱


زنان تی وی


در اینکه فیلم مستند از تهران تا قاهره مورد استقبال جوانان قرار گرفت شکی نیست؛ حتی ویدا حاجبی فعال پر آوازه اجتماعی و سیاسی؛ و مهمان این برنامه بهارستان می گوید که حرف های فرح پهلوی- دوست دوران دانشجویی او در پاریس – از نظر خود او می تواند صادقانه هم باشد اما در اینکه این فیلم تا چه حد واقعیت های تاریخی را به تصویر می کشد بحث زیادی هست.

ویدا حاجبی دراین مصاحبه از زاویه یک زن مبارز که هم زندان شاه را تجربه کرده و هم چه گوارا و انقلاب دانشجویی پاریس را به تشریح تاریخ آن دوره می پردازد.

ویدا حاجبی نویسنده کتاب یادها ست . برای مطالعه این کتاب و دانلود ان در فایل پی دی اف به سایت مدرسه فمنیستی در اینجا مراجعه کنید. این کتاب حاوی خاطرات ویدا حاجبی در دوره های مختلف تاریخی است.