فعالان ایرانی و جنبش فمن


۱۲ خرداد ۱۳۹۲


زنان تی وی


نظر فمینیست‌های ایرانی در مورد جنبش فمن (جنبش سینه برهنه) چیست؟ آیا زنان ایرانی هم‌فکر می‌کنند با نیمه عریان شدن و اعتراض خیابانی از طریق بدن می‌شود به مبارزه علیه سیستم مردسالاری پرداخت؟

در این برنامه رویا ملکی گزارشی تصویری از تظاهرات و شیوه‌های فمن‌ها ارائه داده و با به بحث گذاشتن این سؤال نظرات لیلا موری و سوده راد را به‌عنوان دو تن از فعالان زن در نسل جوان جویا می‌شود.