صدای هوار


۲۵ مهر ۱۳۹۲


زنان تی وی


تجمع اعتراضی گروه هوار مقابل سازمان ملل متحد — سه‌شنبه دوم مهرماه

آقای اوباما!

به تحریم‌های علیه مردم ایران خاتمه دهید!

بمب ریختن بر سر خانواده‌ی من نباید گزینه‌ی روی میز باشه!

ارزش زندگی ایرانی‌ها = ارزش زندگی امریکایی‌ها!

نه به مداخله‌ی «هدفمند»!

 

آقای روحانی!

هزار روز گذشته/کروبی برنگشته!

بیکاری/تورم/شده بلای مردم!

رفع فقر، حق مسلم ماست!

تحصیل به زبان مادری، حق اقوام ایرانی است!

مدافع حقوق افغان‌ها در ایران باشید!

همه‌ی زندانیان سیاسی باید آزاد باشن!

نه به سهمیه‌بندی جنسیتی!

گشت ارشاد رو تعطیل کنید!

به تبعیض علیه زنان پایان دهید!

چرا کارگران شرکت واحد بازداشت میشن؟

مردم ایران هوای پاک می‌خوان…