منشور زنان ایران در دو دقیقه


۲۵ دی ۱۳۹۲


یک کلیپ نوستالژیک از روند تدوین منشور زنان ایران در سال‌های هشتاد و هفت و هشتاد و هشت هجری شمسی. محورهای اصلی متن پیش نویس منشور زنان در ساب تایتل انگلیسی آمده است.

این کلیپ نشان می‌دهد که چگونه حدود چهار سال پیش فعالان جنبش زنان به دور هم جمع شده بودند تا با جمع آوری خواسته‌ها و مطالبات زنان بتوانند تغییری هرچند کوچک در شرایط حقوقی زنان جامعه ایرانی بدهند.

این دو دقیقه کلیپ سرشار از نوستالژی و یادآوری تلاشهای خستگی ناپذیر جنبش زنان برای تحقق رویاهای آینده‌شان است.

در این منشور که خطاب آن به جامعه سیاسی، اعم از دولت، حاکمیت و احزاب؛ جامعه‌ی مدنی، از جمله جنبش‌های اجتماعی، ان‌جی‌او‌ها، تشکل‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها؛ بخش خصوصی از جمله کارفرماهای خصوصی، مدارس خصوصی و همچنین رسانه‌هاست، سعی شده صدای اقشار مختلف زنان در جامعه، از جمله زنان خانه‌دار، معلم، کشاورز، مهاجران و قومیت‌ها شنیده شود.

با توجه به تحقیقاتی که طی دو سال و نیم تا تدوین پیش‌نویس این منشور انجام شد تنها مسئله ای که دغدغه و خواسته تمام اقشار زنان ایران است برابری است. زنان بر خلاف آنچه دولت و تلویزیون می گوید خواستار جلو زدن از مردان یا شبیه مردان شدن نیستند، بلکه آنچه می خواهند رفع تبعیض و رسیدن به برابری است. همه زنان حتی مذهبی ترین آنها با چند همسری مخالف بودند و حتی اگر آن را در شرایطی مجاز می دانستند با اکراه و نفرت از آن حرف می زدند