یک فمینیست ایرانی چگونه می‌اندیشد


۲۶ دی ۱۳۹۲


یک فمینیست ایرانی چگونه می‌اندیشد

کمتر پیش می‌آید تا گفتگویی بدون تعارف بین دو جنس از دو نسل مختلف پیش بیاید بخصوص وقتی یک طرفش کامبیز حسینی و طرف دیگرش محبوبه عباسقلی‌زاده باشد. میهان ویژه برنامه هفدهم پولتیک می‌گوید مهم‌ترین مساله زنان غیرت مردانه است اما در عین حال مهم‌ترین متحد فمینیست ها را مردان جوان و نسلی می‌داند که با سبک زندگی ویژه خودشان توانسته‌اند مفهوم سکس و سکسوالیتی را به هم بریزند. او می‌گوید روحانی خودش برای زنان کاری نمی‌کند ولی زمینه‌های فعالیت‌های مدنی در زمینه مسایل زنان گسترش می‌یابد. می‌گوید بزرگ‌ترین دشمنان فمنیست‌ها آنهایی هستند که در سپاه و حوزه‌های علمیه مهندسی اجتماعی را به عهده دارند و اینکه پسر‌ها و دختر‌ها توانسته‌اند در دوستی‌های خودشان تابوهای جنسی را به چالش بکشند. محبوبه عباسقلی‌زاده در پاسخ سوال کامبیز حسینی در مورد گذشته‌اش می‌گوید که او هم عضوی بوده است از هزاران زن جوان ایرانی که در بدو انقلاب چادر به سر می‌کردند و طرفدار انقلاب بودند و بعد‌ها بخاطر واقعیت‌های اجتماعی به فمنیسیم روی آورده است.

در پایان مصاحبه کامبیز حسینی می‌پرسد:

– من دنبال راه کار عملی هستم و دنبال این هستم که از فردا چطوری رفتار کنم به عنوان یک مرد ایرانی. شما چه پیشنهادی به من دارید، از کجا باید شروع کنم؟

عباسقلی‌زاده با خنده جواب می‌دهد:

– از آنجا که هر موقع با یک خانمی در ارتباط هستید اول خیال کنید که این طرف خانم نیست، این آقاست و حالا رفتارت چه تغییری خواهد کرد وقتی آقا باشه!