پله‌هایی به سمت اتاقی پر از فقر


۲۲ بهمن ۱۳۹۲


زنان تی وی


پله‌هایی که ما را به اتاقی پر از فقر می‌برد. دوربین روی زن و کودکی دوازده ساله می‌ایستد. پدر‌ خانواده به دلیل اعتیاد در زندان است. اتاقی پر از فقر، کاشانه زنی است که به دلیل تصادف فلج شده است.
زن می‌گوید‌: صاحب خانه آب گرم و گاز را قطع کرده است تا مجبور به تحویل خانه بشوم. خانه‌ای که تمامی وسایلش برای خرج درمان زن فروخته شده و تنها چند تکه ظرف و چند رختخواب چرک تمامی زندگی‌ست که زن آن را روایت می‌کند.
دوربین جمعیت امام علی در حال ثبت زندگی ویران شده زنی جوان است که به دلیل تصادف از هر دو پا فلج شده و سرپرستی فرزند ۱۲ ساله اش را بر عهده دارد.
این فیلم پاییز ۱۳۹۲ در خاک سفید تهران توسط شهروند خبرنگار جمعیت امام علی ساخته شده است.