کودکی های حذف شده از خیابان


۱۱ اسفند ۱۳۹۲


زنان تی وی


کودکی های انسان می‌میرد. زیر چرخ زندگی له می‌شود. کودکی کردن انسان حتی روی دیوارهای شهر ممنوع است. کودکی های حذف شده از خیابان  به همت هنرمندان حالا بر دیوارهای شهر نقش بسته اند.

آسی اند سات؛ گروه آرتیست‌های مدنی در ایران با خلق نقاشی‌های از آن؛ گم‌گشتگی کودکی انسان در تلاطم زندگی آدم بزرگ‌ها را به تصویر کشیده است.

بی‌توجهی آدم بزرگ هایی که مسحور سرعت شده اند؛ ممنوعیت قانونی برای دیده شدن واقعیت‌ها؛ همدلی آدم بزرگ‌هایی که کودکی می‌خواهند؛ وجست‌و‌جوی بی‌پایان زندگی، جریانی سیال در این فیلم کوتاه دارد.

نقاشی خیابانی، دیوار نگاری یا گرافیتی، هنر به تصویر کشیدن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها و نمادها بر دیوارها و یا هر مکان عمومی دیگر است که بتوان به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری و خط کشی استفاده کرد. دیوار نگاشته‌ها از دوران باستان به در یونان باستان، روم، چین و ایران وجود داشته‌اند.

در دوران مدرن نگارگری، نقاشی با اسپری و رنگ پاش و قلم‌موها  بیشترین کاربرد را در ترسیم دیوار نگاشته‌ها دارند.  گرافیتی با پیام‌های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی‌اش هنر را از گالری‌ها و نگارخانه‌ها به خیابان آورده و عمومی کرده است و کارکردی مدنی و اجتماعی به آن داده است. این دیوار نگاشته‌ها که اغلب گونه‌ای از ابراز احساسات قانون گریزانه به شمار  می‌آید، حالتی اعتراض آمیز به خود گرفته‌است. دیوارنگاری در سال‌های اخیر در قلمرو فرهنگ عامیانه تحول یافته و در شکل‌های موسیقی زیرزمینی هیپ هاپ و رقص سرعتی و پرسر و صدا؛ و همچنین سبک زندگی‌ای که از دید همگانی پنهان است، پدیدار شده است.