نود دقیقه برابری


۳ تیر ۱۳۹۳


زنان تی وی


نود دقیقه برابری، تجربه‌ای ست که حتی دخترانی که علاقه‌ای به ورزش و تماشای مسابقات ورزشی ندارند می‌خواهند آن را تجربه کنند. 

تلاش برای ورود به استادیوم‌ها برای تماشای فوتبال، کاری بود که هشت سال پیش گروه «میدان زنان» با برپایی کمپین دفاع از حق ورود زنان به استادیوم آغاز کرد. اکنون با گذشت این همه سال مجریان قانون ورود زنان برای تماشای مسابقات والیبال را نیز ممنوع کرده‌اند و با وجود این که گروه میدان زنان اکنون دیگر فعال نیست، اما زنان بیشتری دارند تلاش می‌کنند ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها را برای زنان بشکنند.
در ایران در بسیاری از فضاها جداسازی جنسیتی صورت گرفته که نمود آن ورزشگاه است. از چند سال پیش گروه میدان زنان کمپینی برای ورود زنان به ورزشگاهها تشکیل دادند که به «روسری سفیدها» مشهور شدند. پیش از آن نیز دخترانی با کمک خانواده یا دوستانشان با لباس مبدل وارد ورزشگاه شده بودند و این بار گروه میدان زنان تصمیم گرفته بود ورود به ورزشگاه را به این شیوه تجربه و ثبت کند.
وحیده، دختری که داوطلب می‌شود با لباس مبدل، با دلهره، اما شجاعت وارد ورزشگاه می‌شود.
تجربه‌ی وحیده این است که با وجود این که پسرها و مردهای اطراف جایگاهی که او در آن جا نشسته، فهمیده بودند که او دختر است، اما به رویشان نیاورده‌اند و به این طریق از او حمایت کرده‌اند. ضمن این که او می‌گوید وقتی فهمیدند دختر هستم دیگر فحش نمی‌داند و فضای سالم و امنی درست کرده بودند.
با وجود این که وحیده هنگام ورود دلهره دارد، اما وقتی از استادیوم خارج می‌شود، می‌گوید: «یعنی تمام شد؟»
۹۰ دقیقه برابری، تجربه‌ای ست که حتی دخترانی که علاقه‌ای به ورزش و تماشای مسابقات ورزشی ندارند می‌خواهند آن را تجربه کنند.
تلاش برای ورود به استادیوم‌ها برای تماشای فوتبال، کاری بود که هشت سال پیش گروه میدان زنان با برپایی کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه آغاز کرد، اکنون با گذشت این همه سال مجریان قانون ورود زنان برای تماشای مسابقات والیبال را نیز ممنوع کرده‌اند و با وجود این که گروه میدان زنان اکنون دیگر فعال نیست، اما زنان بیشتری دارند تلاش می‌کنند ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها را برای زنان بشکنند.
تماشای ۹۰ دقیقه برابری سبب همذات‌پنداری مخاطب می‌شود. اگر زن باشی دلهره‌های وحیده را لمس می‌کنی. هر آن که ممکن است گرفتار نیروی انتظامی بشوی و تصور بازداشت و بازجویی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن … و اگر مرد باشی حس می‌کنی وقتی حقی از تو زایل می‌شود، چقدر درد دارد که حاضری برای حتی یک بار تجربه کردنش خود را به خطر بیندازی.
پیشتر جعفر پناهی، فیلمی به نام آفساید با موضوع ورود دختران با لباس مبدل به ورزشگاه ساخته بود که یکی از فیلم‌های ماندگار اوست. ویژگی ۹۰ دقیقه برابری، مستند بودن آن است.