روابط عاشقانه مذهبی‌ها در ایران، مصر و ترکیه


۵ آبان ۱۳۹۳


تضادهای روابط عاشقانه و جهان فیس‌بوک در ایران، مصر و ترکیه، موضوع یکی از سخنرانی‌ها در بیست‌وپنجمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان بود.
ژانت آفاری، استاد دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا درباره این تحقیق می‌گوید: رابطه مذهب، عشق و ازدواج موضوع پژوهش ما در کشورهای اسلامی بود. سوال‌ها از دست هم را گرفتن، بوسیدن شروع می‌شد و به جزئیات روابط عاشقانه می‌رسید، اما اغلب در پاسخ از بوسه فراتر نمی‌رفتند، البته پاسخ‌دهندگان ایرانی بیش از بقیه به سوال‌های فراتر از بوسه نیز جواب داده بودند.
او توضیح می‌دهد: در این تحقیق ما می‌خواستیم بدانیم که عشق چقدر در ازدواج مهم شده است و این پژوهش هم نشان داد که خیلی مهم شده است. همه می‌خواستند که عشق جزئی از ازدواج باشد. بیش از ۶۰ درصد می‌خواستند که عشق در ازدواج باشد،اما وقتی سوالها به روابط قبل از ازدواج می‌رسید، جوابها نشان می‌داد که اخلاقیات برای مردم این منطقه در این حوزه هنوز خیلی مهم است.  یک سوال هم داشتیم که می‌پرسید آیا قبل از ازدواج با کسی تنها بوده‌اید یا کسی را بوسیده‌اید، که در این جا می‌دیدیم حتی کسانی که معتقد بودند نباید با کسی بود، قبل از ازدواج کسی را بوسیده بودند. به طور مثال ۳۰ درصد زنان محجبه قبل از ازدواج کسی را بوسیده بودند.
به گفته‌ی خانم آفاری، این تحقیق در کشورهای دیگر از طریق آگهی فیس‌بوک انجام شده اما در ایران به دلیل این که فیس‌بوک رسمی نیست و آگهی ندارد، از راههای دیگر استفاده شده است.
خشونت‌های جنسی که در این اواخر در مصر اتفاق می‌افتد و بوسه اعتراضی در میدان تقسیم ترکیه نمونه‌های دیگری از تحقیقات خانم آفاری و تیم او است که این آخری نشان داد رابطه بوسه با سیاست خیلی نزدیک است.