اگر با پسر ها مانند دختر ها رفتار بشود


۴ تیر ۱۳۹۴


زنان تی وی


اگر با پسر‌ ها مانند دختر ها رفتار بشود

.
تصور کنید با پسر ها مانند دختر ها رفتار بشود. دخترها در خیابان جلو پسرها را بگیرند و از آنها تقاضای سکس کنند. بدنشان را دستمالی کنند. به آنها حرف‌های جنسی بزنند و خلاصه جامعه را برای پسرها ناامن کنند.  جامعه‌ی نابرابر، جامعه‌ی نابرابر است و همه‌جوره‌اش بد است. اما این فیلم به خوبی به مردان نشان می‌دهد که رفتارهای ولنگار آنها و تجاوزشان به حقوق نیمی دیگر از جامعه چه مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد.
.
آزار خیابانی خاص ایران، خاورمیانه، کشورهای مسلمان و یا کشورهای منطقه‌ی خاصی نیست. متأسفانه در همه جای دنیا وجود دارد. بیان تجربه‌های افراد از آزارهای خیابانی در مناطق مختلف دنیا به درک درست از این مسئله کمک می‌کند و همچنین موجب می‌شود راه‌حل‌های درست مقابله و یا حل این موضوع به‌دست بیاید. 
.
آزار خیابانی که نوعی از خشونت جنسی است و درجه‌ای از تجاوز جنسی به شمار می‌آید و هرچند ماهیتی جنسی دارد، اما ربطی به غریزه ربطی ندارد، بلکه از رابطه‌ی قدرت ناشی می‌شود. در این نوع آزارها فرد یا افراد تجاوزگر که غالباً مرد هستند، با ارعاب و زور به همراه تحقیر خواستار دریافت توجه یا خدمات جنسی می‌شوند و به‌نوعی غلبه و برتری جنسی خودشان را به نمایش می‌گذارند. هرچند آزار جنسی در اکثر کشورهای جهان غیرقانونی است و عملی مجرمانه به شمار می‌آید، باوجود اینکه در برخی کشورها کمتر و در برخی دیگر بیشتر است، اما ریشه‌کن نشده است. 
.
آزار جنسی و آزار خیابانی با مردسالاری رابطه‌ای مستقیم دارد و در برخی جوامع مردسالار  چنان نهادینه‌شده است که اکثریت مطلق زنان در طول زندگی‌شان بارها آن را تجربه کرده‌اند. هرچند آزار جنسی و خیابانی صرفاً مختص زنان نیست و ممکن است مرد یا مردانی نیز از سوی مردان دیگر و حتی زنان مورد آزار قرار گیرند. مردان مورد آزار معمولاً کسانی هستند که مشابهت‌های فیزیکی با زنان دارند و از کلیشه‌های رایج مردانه متفاوتند. 
قربانیان آزارهای جنسی و خیابانی معمولاً از ترس قضاوت‌های محیطی و محکوم شدن از سوی دیگران، سکوت می‌کنند و یا خود را به نفهمیدن می‌زنند؛ آنها معمولاً امیدی به پیگیری قضایی و مجازات فرد یا افراد خاطی هم ندارند. در جوامع مردسالار و مذهبی، خانواده‌ها معمولاً دختران و زنان را از ترس تجاوز و آزارهای خیابانی محدود می‌کنند و زنان اغلب از ترس محدودیت‌های بیشتر در مقابل این نوع از تجاوز سکوت می‌کنند. 
.
این فیلم کوتاه جامعه‌ای را نشان می‌دهد که جای مردان و زنان در آن عوض‌شده است. زنان به آزار جنسی خیابانی مردان می‌پردازند و مردان از آنها می‌ترسند. این فیلم موقعیت نابرابر اجتماعی زنان و مردان را به خوبی به تصویر می‌کشد و از این جهت که تصویری وارونه به نمایش می‌گذارد، این نابرابری بیشتر رخ می‌نماید.