آبجیز، زیبا شیرازی و اعظم علی


۹ بهمن ۱۳۹۴


سه زن هنرمند خواننده از سه نسل و تیپ هنری مختلف در مورد فمینیسیم و زنانگی در کارهایشان حرف می‌زنند.

لونا شاد این بار به سراغ زیبا شیرازی، ملودی صفوی (آبجیز) و اعظم علی رفته است. روایت‌های مختلف آنان از فمینیسیم در زندگی حرفه ای و شخصی ایشان به همراه نمایش گوشه‌هایی از آثارشان دیدنی است.