خاورمیانه خانه‌ام است، نه سوژه‌ام


۹ بهمن ۱۳۹۴


خاورمیانه خانه ام است، نه سوژه ام عنوان گفت و گوی زنان تی وی با شهرزاد فرامرزی است. شهرزاد سال‌ها در منطقه خاورمیانه خبرنگار رسانه‌های حرفه ای بوده است. حالا او مشغول نوشتن خاطرات خود از عراق؛ فلسطین؛ لبنان؛ پاکستان و افغانستان است. قصه‌های شهرزاد ترکیبی است از تحولات سیاسی منطقه و حضور صمیمی خودش در میان مردم و تأثیری که از آن‌ها گرفته یا بر آن‌ها گذاشته است..