روزهای ژیلا بنی یعقوب


۹ بهمن ۱۳۹۴


فیلمی که توسط یک شهروند خبرنگار از روزهای در انتظار زندان ژیلا گرفته شده است.

از الله اکبر گفتن ها با خواهر زاده دلبندش. از خواندن شعرهای سبز مقاومت با مادرش؛ چشم انتظاری برای بهمن؛ رسیدگی به پرونده زندان و بالخره چمدان بستنش برای رفتن به اوین.

این روزها ژیلا با هشت نفر دیگر از دوستانش در حال اعتصاب غذا بوده و همین حرکت توانست توجه جهانیان را بار دیگر به زنان دربند ایران جلب کند.

ژیلا بنی یعقوب، خبرنگار و سردبیر وبسایت کانون زنان ایرانی‌ به یک سال زندان و سی‌ سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده است. وی بهمراه همسر روزنامه نگارش بهمن احمدی اموی که هنوز در زندان بسر می برد، در سال ۸۸ توسط ماموران لباس شخصی‌ دستگیر شد. وی پس از دو ماه به قید وثیقه آزاد شد و در ۱۲ شهریور ۹۱ برای اجرای حکم یک سال زندان به زندان فرا خوانده شد.

از تاریخ ۱۰ آبان ۹۱، ژیلا بنی یعقوب به همراه ۸ زندان سیاسی زن دیگر در اعتراض به هتک حرمت و آزار جنسی‌ در حین بازرسی توسط ماموران زندان، به اعتصاب غذا دست زدند.