لباس و مردم در دوران جنبش سبز


۹ بهمن ۱۳۹۴


گروهی از فیلم‌سازان فرانسوی در بحبوحه وقایع انتخاباتی سال ۸۸ در ایران مشغول تهیه فیلم مستندی از نقش لباس در صورت‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی بودند. دخترانی که هرروزه با انواع نشانه‌ها با حجاب اجباری مبارزه می‌کنند چه در سردارند. یا دخترانی که قائل هستند باید با چادر خود حرمت خون شهیدان را نگاه‌دارند چگونه فکر می‌کنند. دولت‌مردان با فرم‌های مختلف لباس درصدد ارسال چه پیامی به مردم هستند یا اینکه تیپ‌های مختلف لباس‌های آخوندی چگونه می‌تواند نحوه  تفکر آنان را نمایندگی کند؟

این مستند موفق می‌شود فرایند سبز شدن دختران معترض ایرانی و هویت چندگانه آنان را در خیابان و دانشگاه و بین دوستانشان نشان دهد.

لباس و مردم سلسله مستندهایی است از نقش لباس در زندگی مردم در کشورهای مختلف که در فرانسه تهیه می‌شود.

منبع: فیلمی که می‌بینید در اینجا توسط موسسه روان و جهان به فارسی برگردانده شده و در وب‌سایت ویمیو در دسترس مردم قرار داده‌شده است.