چگونه زنان روستای توکلان توانمند شدند


۲۷ اسفند ۱۳۹۴


محبوبه عباسقلی زاده


توکلان روستایی از بخش مرکزی دیوان‌دره در استان کردستان ایران است. این روستا در دهستان چهل چشمه قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ تعداد ۳۵۱ نفر (۶۰ خانوار) جمعیت دارد.

مستندی که تلاش زنان روستای توکلان را برای ایجاد صندوق تعاونی و ایستادن بر روی پای خودشان به تصویر می‌کشد. فیلم به سفارش مرکز مشارکت زنان دهه هفتاد شمسی ساخته‌شده و  برنامه‌های توانمندسازی جنسیتی در روستاها را نشان می‌دهد.

این فیلم در جریان انتقال مرکز مشارکت زنان به دولت احمدی نژاد از بین رفته و این نسخه تنها نسخه ای بوده که در آرشیو کارهای محبوبه عباسقلی زاده نگه‌داری می‌شد.

در این فیلم زنان روستای توکلان که روستایی در کرمانشاه است در فرایند برنامه‌های آموزشی، در عمل می‌آموزند چگونه می‌توانند صندوق‌های تعاونی خود گردان برای تامین سرمایه اولیه مشاغل کوچک ایجاد کنند.

صندوق همیاری زنان روستای توکلان در راستای پروژه توانمندسازی زنان به همت مرکز امور مشارکت زنان و همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل از سال ۱۳۸۰ به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی زنان ایجاد شد.

مهمترین فعالیت‌های انجام شده در راستای توانمندسازی زنان این روستا آموزش زنبورداری به ۲۶ نفر از زنان و دختران، آموزش گیوه بافی به ۲۳ نفر از زنان و دختران، آموزش مکرومه بافی به ۲۰ نفر از دنان و دختران، آموزش خیاطی به ۲۰ نفر از زنان و دختران، و سوادآموزی به ۲۳ نفر از زنان و دختران بازمانده از تحصیل  بود که همه‌ی این فعالیت‌ها با اهدای گواهی‌نامه انجام شد.
از جمله فعالیت‌های اجتماعی انجام شده در این روستا در این پروژه سامان‌دهی روستا و تقسیم روستا به دو محله، پلاک‌گذاری روستا، هدایت و تشویق زنان به شرکت در نشست محلات، تنظیم قرارداد برای نشست محلات، جلب حمایت افراد کلیدی روستا مثل شورا و روحانی روستا، جلب حمایت دستگاه‌های دولتی، آموزش اولویت‌بندی مسایل و نیازها، آموزش نحوه‌ی پیگیری امورات، و دایر کردن کتابخانه بود.
آموزش بهداشت فردی، بهداشت محیط زیست، بهداشت خانواده و باروری، جلب مشارکت مردان در بهداشت خانواده، اعزام گروه پزشکی داوطلب (از جمله دندان‌پزشک و ماما) به منظور ارتقاء وضعیت بهداشتی نیز از جمله فعالیت‌های بهداشتی انجام شده در این پروژه بود.
فعالیت‌های اقتصادی این طرح نیز شامل پرداخت وام برای خرید دام به ۳۳ نفر از زنان روستا، هدایت در جهت پرورش دام و واکسیناسیون به موقع و همچنین توانمندسازی زنان برای احتساب دخل و خرج بود.
پروژه‌های توانمندسازی زنان در مناطق روستایی و شهرهای کوچک از پروژه‌های مهم ناتمام در ایران است.