• Dokhtar Baloch دختر بلوچ
    دختر بلوچ آرزویی ندارد. عرف و رسوم محلی بر کودکی‌اش چنان سایه‌ی سنگینی افکنده که…

درباره زنان تی وی


  • Zanan TV at a Glance copy زنان تی وی در یک نگاه

    این ویدیوی پر تحرک به معرفی نمونه هایی از تولیدات زنان تی وی بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اختصاص دارد. در این فیلم تلاش […]