• Screen Shot 2015-07-28 at 15.30.34 سرو چم
  سرو چم یکی از کهن‌سال‌ترین درختان ایران است. این درخت در روستای چم، یکی از روستا…

فمنیسم +7


 • majid2 حجاب و برهنگی در هنر ماجیدا خاطاری

  نمایش حجاب و برهنگی و ترکیب معنا دار بین بدن های تراشیده زنانی که غرب تبلیغ می کند و کدهای اسلامی مثل حجاب و برقع […]

 • mahsa-site این روزهای مهسا

  روایت های زنانه از جنبش ما عنوان طرح جدید زنان تی وی در غالب کمیک استریب های متحرک است این طرح مجموعه ای ویدیویی است […]

 • آبجیز؛ زیبا شیرازی و اعظم علی

  سه زن هنرمند خواننده از سه نسل و تیپ هنری مختلف در مورد فمینیسیم و زنانگی در کارهایشان حرف می‌زنند. لونا شاد این بار به […]