گزارش تولیدی


 • Screen Shot 2015-02-09 at 13.47.16 مرا ببوس و پارچه های عزاداری پرستو فروهر

  «مرا ببوس» عنوان نمایشگاه پرستو فروهر در لندن است. او در آثار این نمایشگاه سعی کرده مرگ را به هم بریزد، بشکافدش، و از درونش […]

 • mc-angel-tattoo-LC-pic-copy رپ اعتراضی ؛ کشمکش بروبکس لندن

  ما می تونیم هر شرایطی رو تغییر بدیم. اگه چیزی تو این سیستم هست که منو عقب نگه می داره من بهش نفوذ می کنم؛ […]

 • unbound ر‌ها مثل یک بیوه در نپال

  رها مثل یک بیوه در نپال درباره قصه زنی است که تحت حمایت یک سازمان حقوق بشری زنان توانسته تبعیض‌های بسیار سخت گیرانه جامعه نپالی […]

 • جنبش زنان استراتژی‌های جنبش زنان

  موضع فعالان جنبش زنان در برابر مساله تحریم و سلاح هسته ای، مسائل اقلیت‌های قومی و منازعات سیاسی چیست؟ این‌ها پرسش‌های اصلی گزارشگر زنان تی […]

 • توقف سنگسار با قطعنامه؟

  در حالی که در ایران – در حال حاضر- هیچ گروهی به طور مشخص در سطح محلی و در داخل کشور در مورد توقف سنگسار […]

 • صدای هوار

  تجمع اعتراضی گروه هوار مقابل سازمان ملل متحد

 • فعالان جنبش زنان بین دو فضای انتخاباتی

  نگاه و تحلیل فعالان و تحلیل گران جنبش زنان درباره تفاوت فضای انتخاباتی هشتاد و هشت و فضای انتخاباتی فعلی چیست؟ این سوال را مریم […]

 • فعالان ایرانی و جنبش فمن

  نظر فمینیست‌های ایرانی در مورد جنبش فمن (جنبش سینه برهنه) چیست؟ آیا زنان ایرانی هم‌فکر می‌کنند با نیمه عریان شدن و اعتراض خیابانی از طریق […]

 • majid2 حجاب و برهنگی در هنر ماجیدا خاطاری

  نمایش حجاب و برهنگی و ترکیب معنا دار بین بدن های تراشیده زنانی که غرب تبلیغ می کند و کدهای اسلامی مثل حجاب و برقع […]